MENU

Climbing Salamander Reserve

Elver som strømmer gjennom regnskogen, salamandere som titter frem etter 30 års gjemmelek, solskinn på frodig løvtak. Denne idyllen var tidligere truet av utenlandske kaffeselskaper som ville renske området for…

Pink Headed Warbler Reserve

Beskytter en lagune som gir næringsrikt vann til lokale kaffedyrkere. Den muntre lyden av kvekkende frosker i samstemt harmoni med rosenparulaer og andre fugler – langt unna trusselen som artene…