MENU

Golden elephant shrew-reservatet

Fra lufta får savanneråken får øye på spissmusen, der den piler over den røde jorda. Sokokeveverne er rastløse i det tette buskaset, og en afrikansk elefant baner seg vei og tramper videre. Den gleder seg til brachylaena-trærne får blader igjen.

HEKTAR REDDET

Jonathan Barnard, CEO, World Land Trust

“Plassert på toppen av de myke åssidene i bakgrunnen av kystbyen Malindi på den nordlige delen av den kenyanske kysten; de vakre, vidstrakte trærne og buskene i Dakatcha representerer den nordligste beliggende skogen av denne typen i Afrika. Dakatcha har blitt identifisert som et nøkkelområde for biologisk mangfold (KBA) og et viktig fugleområde (IBA) og er et yrende tilfluktssted for truede arter. Men før landområdene endelig ble kjøpt ved hjelp av finansieringen fra World Land Trust i 2018, hadde områdene ikke hatt noen form for offentlig beskyttelsesstatus.”

RESERVAT-PROFIL:

ORGANISASJON:
Nature Kenya

VI HAR REDDET:
110 hektar

RESERVATETS TOTALE STØRRELSE:
32 000 hektar

Reservat:
Dakatcha

BIOLOGISK MANGFOLD:
Dakatcha har solide bestander av de globalt truede fugleartene sokokepiplerke og sokokevever. Sokokoveveren er kjent for å hekke bare i denne ene skogen, og så vidt man vet er dette er det eneste stedet utenfor Arabuko–Sokoke-skogen der man kan finne denne fuglen. 8 av de 30 artene som finnes i den kenyanske delen av det østafrikanske kystbiomet er registrert her til nå, blant annet den truede sokokodverghornuglen, sokokopiplerken og gulhalet elefantspissmus samt afrikansk elefant. Minst 11 av lantetaksonene i dette området er globalt truet eller nasjonalt sjeldne, inkludert Monadenium invenustum, Pavetta linearifolia og Eulophia serrata.

Habitattype:
Det bølgende landskapet domineres av Brachystegia spiciformis nede i dalene og åssidene, og av klynger med Brachylaena huillensis/Cynometra webberi på åsryggen av rød magarini-sand. Mange av de nyttige Brachylaena-trærne er allerede hogd ned fordi de er svært ettertraktet ettersom de kan brenne lenge uten å produsere røyk og er godt egnet til treutskjæring. Mange av åsene har blitt ryddet for å etablere ananasplantasjer, fordi ananasen trives godt i dette røde magarini-jordsmonnet.

HØYDE:
90–230 meter over havet.

BELIGGENHET:
Dakatcha er et relativt stort område med noenlunde intakt kystskog og ligger på den kenyanske kysten, nord for Sabaki-elven og 25–50 km fra kysten. Vis i Google Maps


Kenya Rainforest Reserve

 

Bevaring av Regnskogen

Vi har kjøpt og bevart regnskog i samarbeid med World Land Trust, siden 2005. Ta en nærmere titt på andre Regnskogreservater Puro har opprettet.