MENU

Eva

Eva tar med seg ungdom og barn på ekskursjoner gjennom Puro-reservatene, og gir dem førstehåndserfaringer med naturen og hvordan vi kan ta vare på den. Hun overvåker dessuten det biologiske mangfoldet, for eksempel ved å sette opp kamerafeller i skogen for å identifisere lokale dyrearter. Hun har også ansvaret for å koordinere de tekniske aktivitetene på Puro Coffee Takeover Farm: beskjæring for å sikre effektiv skygge, luking av ugress, gjødsling med mikroorganismer fra fjellet, strøing av kalk for å stabilisere pH-en i jordsmonnet. Dessuten hjelper hun til med innhøstingen og sender oppdateringer fra felten til den nåværende beskytteren av gården.

Eva, regnskogvokter

“Å være regnskogvokter gir meg muligheten til å være ute i frisk luft, og til å oppleve landskapets skjønnhet og ro, se bekkene fulle av klart vann flomme ned fjellet og beundre det enorme artsmangfoldet vi finner i den tropiske tåkeskogen. I disse koronatider er det et privilegium som folk som bor i byene, ikke har tilgang til. Jeg kan bade i skogen hver dag, og dette er med på å styrke immunforsvaret mitt fordi jeg kommer i direkte kontakt med fytonsidene fra trærne.”

Land:
Honduras

PURO-VOKTER SIDEN:
Januar 2021

HAR ANSVARET FOR:
Black Handed Monkey-Reservatet
Cinnamon Colibri-Reservatet
Coffee Takeover Farm