MENU

Three Toed Sloth Reserve

Gamle våtmarker er gjenopprettet og dermed kommer også de tidligere beboerne tilbake til trærne. Et økohotell i regnskogen legger forholdene til rette for studiebesøk fra Puros kunder, forbrukere og medarbeidere.

Vann fra en bortgjemt foss som strømmer mot nyplantet skog. Dovendyr som uanfektet krysser trafikkerte veier og hjelpes tilbake til hjemmet sitt i trærne av tålmodige viltvoktere.

Mål Reddet

Se REGUAs kortfilm om verneområdet som omfatter Puros regnskogreservat i Brasil.

John Burton, World Land Trust

“Området som ble kjøpt, var det største skogarealet i regionen innenfor buffersonen til Parque Estadual dos Três Picos. Med dette reservatet kunne REGUA knytte sammen skogarealet med det eksisterende REGUA-reservatet. Dermed lå alt til rette for å øke artenes levedyktighet og formering mellom områdene og redusere faren for lokal utryddelse innenfor dette skogarealet.”

Reservatets Profil:

Organisasjon:
Reserva Ecológica Guapi Assu (REGUA)

Vi Har Reddet:
1599 mål

Reservatets Totale Størrelse:
73 060 mål

Biologisk Mangfold:
456 fuglearter, 47 amfibiearter, 61 pattedyrarter, blant annet puma og edderkoppape.

Type Habitat:
Lavtliggende atlanterhavsregnskog

Høyde:
Varierer fra 50 til 201 moh.

Beliggenhet:
Ligger kun halvannen times kjøring fra Rio de Janeiro, på et stykke av Brasils atlanterhavskyst. Vis i Google Maps


Brazil Rainforest Reserve

 

Bevaring av Regnskogen

Vi har kjøpt og bevart regnskog i samarbeid med World Land Trust, siden 2005. Ta en nærmere titt på andre Regnskogreservater Puro har opprettet.