MENU

Pink Headed Warbler Reserve

Beskytter en lagune som gir næringsrikt vann til lokale kaffedyrkere. Den muntre lyden av kvekkende frosker i samstemt harmoni med rosenparulaer og andre fugler – langt unna trusselen som artene står overfor utenfor dette Puro-beskyttede området. Ryddede stier forbinder nå området med det vakre omlandet.

Mål Reddet

Se vår kortfilm om Puros regnskogreservat i Guatemala.

John Burton, World Land Trust

“Laguna Brava er den siste naturlige lagunen i Guatemala, og over 60 % av den tropiske fjellskogen i dette området har forsvunnet de siste 30 årene. Siden det ikke var noen nasjonale verneområder i denne regionen, hadde vi et sterkt ønske om å finansiere dette reservatet.”

Reservatets Profil:

Organisasjon:
Fundación Para El Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO)

Vi Har Reddet:
3501 mål

Reservatets Totale Størrelse:
4448 mål

Reserve:
Laguna Brava

Biologisk Mangfold:
Området er et viktig habitat for to kritisk truede froskearter: Exerodonta perkinsi og Ptychohyla hypomykter. Skogområdet rundt lagunen er tilholdssted for over 72 fuglearter, hvorav 25 er oppført på CITES-listen og 31 på Guatemalas rødliste. Blant disse er den truede smekkehokkoen og rosenparulaen.

Type Habitat:
Tropisk fjellskog.

Høyde:
Varierer fra 711 til 1788 moh.

Beliggenhet:
Ligger i det nordvestlige høylandet i Guatemala, helt inntil grensen til Mexico. Vis i Google Maps


Guatemala Rainforest Map

 

Bevaring av Regnskogen

Vi har kjøpt og bevart regnskog i samarbeid med World Land Trust, siden 2005. Ta en nærmere titt på andre Regnskogreservater Puro har opprettet.