MENU

purowater

Dråpe for dråpe, slik naturen selv gjør det. Nå får du Puro-vann med og uten kullsyre – stille og rolig eller energisk og sprudlende – akkurat som de fredelige lagunene og de brusende elvene vi bidrar til å bevare. Vann som filtreres under disken, strømmer ut fra elegante kraner på disken og fyller opp Puros miljøvennlige ml og ml glassflasker

vannkilder er bevart.
samfunn er positivt berørt.
mennesker har fått rent drikkevann.
kritisk truede amfibiearter er vernet.

Se vår kortfilm om Puros vannprosjekt i Guatemala.

reducesReduserer klor og andre organiske urenheter fra vannet + nødvendige jordressurser for å tappe vann på flaske og transportere det lange avstander.

returnsReturnerer penger til bevaring av elver, nedbørsfelt og vannlevende organismer i kaffeproduserende land + investerer i vann til lokalsamfunnene.

refreshesForfrisker kropp og sjel.