MENU

Chimp corridor-reservatet

Sjimpansene svinger seg trygt gjennom korridoren som forbinder rift-reservatene som har rikt biologisk mangfold. U-tzeu-U-tzee oppe fra trærne får flodhesten til å gløtte opp mot den skarlagensrøde buken til papyrusgonoleken, men ingen legger merke til flekkhyenen.

HEKTAR REDDET

Jonathan Barnard, CEO, World Land Trust

“Prosjektet er den første fasen i en ambisiøs plan som har som mål å verne over 50 000 hektar med skogområder i den vestlige delen av Uganda, ved å opprette en trygg forbindelse mellom skogreservatene Bugoma og Budongo, samt å beskytte artsmangfoldet i Albertine-riften, som inkluderer blant annet sjimpanser og mange andre endemiske arter. De gjenværende skogområdene forsvinner i alarmerende hastighet, til tross for at det finnes en rekke lokale og internasjonale naturvernorganisasjoner som de siste ti årene har kjempet for å stoppe avskogingen.”

RESERVAT-PROFIL::

ORGANISASJON:
EcoTrust Uganda

VI HAR REDDET:
66 hektar

RESERVATETS TOTALE STØRRELSE:
124 hektar

BIOLOGISK MANGFOLD:
Østafrikansk sjimpanse (Pan troglodytes schweinfurthii, EN), afrikansk elefant (Loxodonta africana, VU), flodhest (Hippopotamus amphibius, VU), leopard (Panthera pardus, VU), flekkhyene (Crocuta crocuta, LC), guerezacolobus (Colobus guereza, LC), gråkrontrane (Balearica regulorum, EN), treskonebb (Balaeniceps rex, VU), øregribb (Torgos tracheliotus, VU), steppebrakksvale (Glareola nordmanni, NT), papyrusgonolek (Laniarius mufumbiri, NT)

VIKTIGSTE TRUSLER:

Landområdene konverteres for matproduksjon, og trevirke høstes for å bli brukt som brensel. Fattigdom og befolkningstrykk har ført til at nesten all urskog har gått tapt til fordel for landbruk og eukalyptusplantasjer. Bak disse truslene finner vi et bakteppe av utviklingen av hydrokarbon og tilhørende infrastruktur, samt massiv ekspansjon i sukkerrør-plantasjer som er eid og drevet av store selskaper.

Habitattype:
Elveskog og dyrket mark.

HØYDE:
1053 meter over havet.

BELIGGENHET:

Ligger i den vestlige delen av Uganda, svært nærme grensen til Den demokratiske republikken Kongo (DRC). Vis i Google Maps


Uganda Rainforest Reserve

 

Bevaring av Regnskogen

Vi har kjøpt og bevart regnskog i samarbeid med World Land Trust, siden 2005. Ta en nærmere titt på andre Regnskogreservater Puro har opprettet.