MENU

Climbing Salamander Reserve

Elver som strømmer gjennom regnskogen, salamandere som titter frem etter 30 års gjemmelek, solskinn på frodig løvtak. Denne idyllen var tidligere truet av utenlandske kaffeselskaper som ville renske området for dets naturlige skygge og unike skjønnhet.

Mål Reddet

Vi har ikke noen film om dette reservatet, men du kan se vår kortfilm om Puros andre regnskogreservat i Guatemala.

John Burton, World Land Trust

“Reservatet var tidligere truet av skogrydding for kaffeproduksjon som ikke var bærekraftig, men beskytter nå de viktige leveområdene til en rekke truede og stedegne amfibier, blant annet salamanderarten Bradytriton silus og den langlemmede salamanderen Nyctanolis pernix. Begge artene var borte i over 30 år til de ble gjenoppdaget i 2014.”

Reserve Profile:

Organisation:
Fundación Para El Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO)

Vi Har Reddet:
805 mål

Reservatets Totale Størrelse:
2279 acres

Reservat:
San Isidro Amphibian Reserve

Biologisk Mangfold:
En nyere amfibievurdering for San Isidro viser hvor viktig området er for truede amfibier: den kritisk truede salamanderarten Bradytriton silus, som er naturlig hjemmehørende i Cuchumatanes, Plectrohyla ixil, som er naturlig hjemmehørende i Guatemala-Chiapas (CR), froskeartene Plectrohyla hartwegi (CR) og Agalychnis moreletii (CR), samt flere truede amfibier i nærområdene. Fjellskogene er tilholdssted for over 72 fuglearter, hvorav 25 er oppført på CITES-listen, 31 på Guatemalas rødliste og to på Bird Life Internationals rødliste, nemlig smekkehokko (Penelopina nigra) (Vu) og rosenparula (Ergaticus versicolor).

Type Habitat:
Subtropisk skog.

Høyde:
Varierer fra 1000 til 1729 moh.

Beliggenhet:
Ligger i det nordvestlige høylandet i Guatemala, helt inntil grensen til Mexico. Vis i Google Maps

 

Bevaring av Regnskogen

Vi har kjøpt og bevart regnskog i samarbeid med World Land Trust, siden 2005. Ta en nærmere titt på andre Regnskogreservater Puro har opprettet.