MENU

Overtagelsen av Puro kaffengård

Juni er endelig her, markene er gjødslet, kaffeblomstene lager frukter, fuglene synger, folk smiler og man kan høre lyden av high fives … et nytt selskap trår fram.

An experiential journey from coffee site to source.

ÉN GÅRD, ETT SELSKAP, ETT ÅR, ÉN KJRLIGHET

Det å opprette Finca Puro, og å bli et kooperativmedlem i Fairtrade Organic, og å vite at bønnene fra gården vår vil finne veien ned i hver pose med Puro Origenhar endret oss … til det bedre. Det er en reise, en erfaring og en prosess som har vært veiledet av en storfamilie med fantastiske bønder, og nå er vi blitt en del av denne familien. Hva kan vel være bedre enn å dele dette med kundene våre over hele verden?

Vi velger ut et selskap i et Puro-land som skal være beskytteren for den andre kaffeplantasjen vår i Honduras (den er plassert her, omtrent én km i luftlinje unna den første gården) for ett år. Suyapa, forvalteren på kaffeplantasjen og Puros egen regnskogvokter, har ansvaret for den daglige gårdsdriften, og han deler oppgaver og fortellinger direkte med selskapet. I januar får selskapet anledning til å besøke gården i Honduras for å hjelpe til med plukkingen og bearbeidingen av kaffen. I juni blir overskuddet fra denne grønne kaffen donert til et lokalt naturvernprosjekt som selskapet får velge ut.

Oktober 2019 – Juni 2020

Selskap: Happy Tosti
Beliggenhet: Sju serveringssteder i Nederland.
Hva vi liker ved dem: Happy Tosti er en endringsskapende organisasjon, som ansetter folk som av ulike grunner ikke passer inn i arbeidsmarkedet. De blir ledet av en gruppe med unge, dynamiske og kreative sjeler, og de har servert Puro-kaffe siden 2017.

HVA ØNSKER VI Å OPPNÅ MED ALT DETTE?

Sosiale medier var ment å bringe oss nærmere hverandre, men det blir stadig tydeligere at de viser seg å være splittende. Selskapet ønsker å dele disse meningsfulle fortellingene om kaffe på sine kanaler i sosiale medier, på bloggen, til lokale journalister og media.
Den globale markedsprisen for kaffe har ligget under Fairtrades minstepris i lange perioder, noe som i praksis betyr at bøndene lider økonomiske tap, og at de ikke klarer å generere profitt. Dette kan ikke fortsette … Når folk forstår hvor mye arbeid som kreves for at de skal kunne lage kaffe, håper vi at flere vil kjøpe Fairtrade, og bidra til at bøndene kan tjene en stor nok inntekt til at de kan leve av den.
Kaffeindustrien kan være illojal og brutal; man skifter merke på grunn av kjedsommelighet eller de siste trendene, eller fordi man finner et billigere merke. Vi ønsker å skape en mer lojal industri, og vil gå foran som eksempel ved å ha et nærere forhold til både bøndene og kundene våre.
Hvis flere selskaper og personer blir med på denne reisen, vil de også erfare det sterke båndet, og holdningsendringene som følger med.
Slik kan både landet og kaffebøndene bli sett og anerkjent for arbeidet sitt, og slik kan vi skape en transparent industri og større anerkjennelse fra kaffedrikkeren.

OM LANDOMRÅDET

Landområdet er omtrent 2,4 hektar. Rundt 1,2 hektar er vakker urskog. Kaffeplantasjen bruker 0,6 hekar og de resterende 0,6 hektarene har tidligere blitt avskoget for produksjon av korn og mais, men har nå blitt beplantet med avokadotrær. Overskruddet fra kaffe- og avokadosalget vil bli brukt for å finansiere flere naturforvaltningsaktiviteter i området.