MENU

Rondo bushbaby-reservatet

Galagoen våkner til liv i dagsengen i treet. Det er de skarpe ropene fra den afrikanske pittaen, med fjærdrakt som mest minner om fyrverkeri, som har vekket den. Den sky leoparden lister seg lydløst gjennom underskogen langt under dem, alltid på vakt for løver og de skarpe hornene til nesehornet.

HEKTAR REDDET

Jonathan Barnard, CEO, World Land Trust

“Dette området kjennetegnes av naturlig skjønnhet, men det er truet av storskala avskogning for kommersielt landbruk, hovedsakelig for å produsere cashewnøtter og sesamfrø, i kombinasjon med en trekullproduksjon som har vist seg å være lite bærekraftig. Dette reservatet vil beskytte nøkkelområdene rundt disse tanzanianske landsbyene og dermed også habitatet til de truede artene som lever der.”

RESERVAT-PROFIL:

ORGANISASJON:
Tanzanian Forest Conservation Group (TFCG)

VI HAR REDDET:
5880 hektar

Reservat:
Rondo Forest Reserve

BIOLOGISK MANGFOLD:
Rondo Forest Reserve ligger i Lindi Rural District og er et hotspot i det østafrikanske kystbiomet. Dette er området med fleste endemiske arter som kun eksisterer akkurat her. Dessuten har Lindi Local-området blitt beskrevet som «det lokale sentrumet for endemisme. Selv om det største artsmangfoldet finnes høyt oppe i det tette løvtaket, utgjør dette bare 1 % av det totale området i den mosaikken som utgjør kystskogen. Selv om det bare er et lite område som dekkes av denne typen skog, inneholder den altså det største antallet med endemiske plante- og dyrearter, blant annet over 100 endemiske planter, fem fuglearter, tre pattedyr, 24 reptiler, fem amfibier, 86 mollusker og 75 sommerfugler. Nøkkelartene her inkluderer afrikansk elefant (Loxodonta africana, VU), løve (Panthera leo, VU), afrikansk pitta (Pitta angolensis), rondo-dvergalago (Galagoides rondoensis, CR), spissnesehorn (Diceros bicornis, CR), leopard (Panthera pardus, VU), rødmaskehornravn (Bucorvus leadbeateri, VU) og en rekke tresorter av nasjonal og internasjonal betydning.

HABITATTYPE:
Tropisk og subtropisk løvskog; sørlig swahili-kystskog og skoglandskap som kjennetegnes av en mosaikk av ulike vegetasjonstyper, inkludert eviggrønn skog, områder dominert av brachystegia, buskvekster og tørr skog.

HØYDE
650–750 meter over havet.

BELIGGENHET:

Located on the Southern coast of Tanzania. View in Google Maps


Tanzania Rainforest Reserve

 

Bevaring av Regnskogen

Vi har kjøpt og bevart regnskog i samarbeid med World Land Trust, siden 2005. Ta en nærmere titt på andre Regnskogreservater Puro har opprettet.