MENU

World Land Trust

World Land Trust (WLT) er en internasjonal ideell organisasjon som beskytter verdens biologisk viktigste og mest sårbare leveområder mål for mål. Siden WLT ble grunnlagt i 1989, har organisasjonen finansiert samarbeidspartnere rundt om i verden for å opprette naturreservater og bevare leveområder og dyreliv for fremtiden.

Mål:

Å beskytte og forvalte verdens naturlige økosystemer på en bærekraftig måte. Å bevare det biologiske mangfoldet med fokus på truede leveområder og arter.

Å utvikle samarbeid med lokale enkeltpersoner, samfunn og organisasjoner. Å oppnå støtte og engasjement blant mennesker som bor i prosjektområder.

Å øke den globale bevisstheten om behovet for å bevare. Å skape en bedre forståelse og støtte gjennom utdanning, informasjon og innsamling av midler.

Les mer om WLT på World Land Trust nettside.