MENU

Asian Unicorn Reserve

De fargerike kostymekledde apene bryter seg gjennom løvet og lager lyder for å feire at lyet deres er sikret, mens de slenger og beveger seg gjennom greinene. Alles øyne faller på den fireøyde skilpadden mens den tankefullt lister seg gjennom dette nedbørsfeltets beskyttende skog. Saolaer skrider grasiøst frem, og gjør en sjelden opptreden. Haitinh Langur-apene smiler fra kinn til kinn når sundaskjelldyrene ruller seg ut i det frykten forsvinner, krypskyttere er ikke lenger velkomne her.

Hektar reddet

John Burton, World Land Trust

“Annamite Lowland Forest er et av de mest truede ville leveområdene i Vietnam. Khe Nuoc Trong er et eksepsjonelt eksempel på denne typen økosystem, som faktisk har vært i god behold når mye av lavlandsskogen har gått tapt. Takket være arbeidet til vår partner Viet Nature Conservation Centre (VNCC) og støttespillere av prosjektet, kan vi nå sikre at dette bemerkelsesverdige eksempelet på vietnamesisk villmark får permanent beskyttelse.”

Reservatets Profil:

Organisasjon:
Viet Nature Conservation Centre (VNCC)

Reservat:
Khe Nuoc Trong (KNT)

Vi har reddet:
418 hektar

RESERVATETS TOTALE STØRRELSE:
19 927 hektar

KLIMAKOMPENSASJON:
3324 tonn CO22

BIOLOGISK MANGFOLD::
Annamite Lowland Forest har et rikt biologisk mangfold med mange nyere vitenskapelige funn. Ett av verdens mest sjeldne pattedyr finnes her, nemlig den kritisk truede saola (Pseudoryx ngethinhensis), ble først beskrevet i 1990. Økt beskyttelse av Khe Nuoc Trong vil beskytte et viktig hjem for den kritisk truede sundaskjelldyr (Manis javanica), sydlig hvitkinnet gibbon (Nomascus siki), Haitinh Langur (Trachypithecus haitinhenis) og kostymeape (Pygathrix nemaeus) alle oppført som truede.

Quang Binh-provinsen har også et av de høyeste nivåene av amfibie- og reptilmangfold i Vietnam. Artene omfatter den kritisk truede Bourret eskeskilpadde (Cuora galbinifrons bourreti) og den truede storhodeskilpadde (Platysternon megacephalum), eskeskilpadde (Cuora mouhotii), og fireøyd skilpadde (Sacalia quadriocellata).

TYPE HABITAT:
Annamite Lowland Forest

HØYDE:
120–1220 moh.

BELIGGENHET:
Reservatet ligger i den annamitiske fjellkjeden, lokalisert i Le Thuy-distriktet i Quang Binh-provinsen, i nord i den sentrale delen av Vietnam Vis i Google Maps

 


Brazil Rainforest Reserve

 

Bevaring av Regnskogen

Vi har kjøpt og bevart regnskog i samarbeid med World Land Trust, siden 2005. Ta en nærmere titt på andre Regnskogreservater Puro har opprettet.