MENU

Pristimantis puruscafeum

I over seks måneder lette Juan rundt på nattestid i Puros naturreservat i Ecuador etter arter som var både kjente og ukjente for vitenskapen, og som kun våget seg ut etter mørkets frembrudd. I de bratte, skogkledde dalene med bekker og frådende elver på østsiden av vulkanen Tungurahua oppdaget han frosken Pristimantis puruscafeum, med en hud som både i farge og mønster kan minne om en brent kaffebønne, og som nå altså er oppkalt etter oss!

Se vår kortfilm om Puro-frosken og -orkideen.

Bevaring av Regnskogen

Begge artene ble oppdaget og lever innenfor det beskyttede området i vårt Puro Regnskogen reservat i Ecuador.