MENU

Kaffegjenvinning

Kaffegjenvinning

Puro samarbeider med kundene for å minimere avfall og miljøpåvirkning. Det meste av kaffeavfallet ender på søppelfyllingen til tross for at det faktisk har mange bruksområder i og rundt hjemmet.

“Etterlate seg riktig klimaavtrykk”

Gå inn på vår nettside for kaffegjenvinning for informasjon om hvordan du kan bruke kaffegruten hjemme.