MENU

Livet Handler om Balanse

Etter bevisst dyrking og forberedelsene som følger med, krysser en masse av Puro-kaffebønner flere hav for å komme frem til vårt kaffebrenneri, og en metamorfose ser kaffebønnene transformere seg fra lysegrønn til mørkebrun. Det er en vidunderlig reise, men en reise som frigjør karbon i atmosfæren.

Mens vi ønsker at Puro-kaffe fortsetter å varme hjerter, ønsker vi ikke at den skal bidra til å varme opp planeten.Puro har holdt en karbonnøytral linje siden 2016. Vi vil at karbonutslippet som genereres i produksjonsprosessene, som kultiveringen, kverningen, veitransporten, shippingen og brenningen, skal tilsvare eller være lavere enn REDD+

Puros aktiviteter er allerede karbonnøytrale fram til 2024

Karbonbalansert tall for 2016 | 2017 |2018 | 2019 |2020 er tilgjengelig .

Anslåtte tall for 2021 (sist oppdatert 30. juni 2021):tonn CO2
– Kaffedyrking –tonn CO2
– Kaffemaling –tonnes CO2
– Veitransport –tonn CO2
– Sjøtransport –tonn CO2
– Kaffebrenning –


m² Beskyttet skog
– REDD+ Godkjent –

For å unngå utslipp av lagret karbon og reabsorbere atmosfærisk CO2.

NB. For tiden er Puro-regnskogreservat i Vietnam som har blitt opprettet og forvaltet som et CO2-kompensasjonsprosjekt.