MENU

REDD+

Ikke et fokus på å plante trær der skoger en gang stod, men på å beskyttende gjenværende skoger fra avskoging og forringelse. Skoger som ellers ville frigjøre lagret karbon som CO2 i atmosfæren.

Avskoging og skogforringelse er den andre ledende årsaken til global oppvarming (og den viktigste årsaken i enkelte kaffeproduserende land, for eksempel Brasil og Indonesia), som står for om lag 15-20% av de globale klimagassutslippene.

REDD står for en tilnærming for å begrense klimaendringene, definert som “Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation“.

REDD+ omfatter også aktiviteter for skogrestaurering og bærekraftig forvaltning av skoger samt forbedring av skogens karbonlager. Naturligvis er dette også nyttig for biologisk mangfold, bevaring og samfunn.

REDD+ GODKJENT

Vårt eneste prosjekt som kombinerer bevaring av regnskogen med CO2-kompensasjon e Puro-kaffe regnskogreservat i Vietnam.