MENU

Yellow tailed monkey-reservatet

Høyt oppe i skyene deler ullapene fortellinger om hvordan de bruker halen til å forflytte seg. Tangaraene tegner regnbuer på himmelen og kaster skygger over elven, som sakte renner mot…

RUBY SPOTTED LIZARD RESERVE

Gresslundene stiger opp over tropisk skyskog. Paramo lyses opp med den lokale befolkningen Tavaconas fotspor og feirer at Paramo nå er et beskyttet reservat. Naturbeskyttet, verdsatt, æret og respektert, dukker…

Andean Condor Reserve

Der Andes’ og Amazonas’ regnskoger møtes. Et tilfluktssted i Sør-Amerikas mest truede økosystem. Høyt der oppe svever andeskondoren, mens nyoppdagede arter av nattaper og rødbrølaper følger med fra løvtaket under.…