MENU

Andean Condor Reserve

Der Andes’ og Amazonas’ regnskoger møtes. Et tilfluktssted i Sør-Amerikas mest truede økosystem. Høyt der oppe svever andeskondoren, mens nyoppdagede arter av nattaper og rødbrølaper følger med fra løvtaket under. Skogen er tilholdssted for den sterkt truede andestapiren, og regionens fruktbare jord er overlatt til lokale Fairtrade-bønder som nå dyrker Puro-kaffe.

Mål Reddet

Se vår kortfilm om Puros regnskogreservat i Peru.

John Burton, World Land Trust

“Skogene og paramoen i Segunda y Cajas er strategisk viktige, ettersom de er en del av korridoren som forbinder naturreservatet Tabaconas Namballe (Peru) med Colambo Yacuri nasjonalpark (Ecuador). Nasjonalt er det enighet om at dette området skal bevares, men det trues av jordbruksmetoder som ikke er bærekraftige, blant annet svibruk.”

Reservatets Profil:

Organisasjon:
Naturaleza y Cultura Perú (NCP)

Vi Har Reddet:
91 540 mål

Reservatets Totale Størrelse:
267 936 mål

Reservat:
Chinguelas-Chicuate

Biologisk Mangfold:
Landområder som tilhører Segund y Cajcas, er tilholdssted for en rekke arter. Det er over 360 plantearter og over 130 fuglearter i reservatet, av disse er 13 naturlig hjemmehørende i den sørligste delen av Ecuador og i Nord-Peru, blant annet grønnryggfjelltanagar (Buthraupis eximia) og rødstrupemetallstjert (Metallura odomae).

Her lever også karakteristiske arter som andestapir (CR), brillebjørn (EN), rødbrølape (Alouatta seniculus) (VU) og andesklippehane (Rupicola peruvianu). En nyere studie viser at både rødbrølapen (Alouatta cf. seniculus), hvithalskapusinerapen (Cebus cf. albifrons) og nattapen (Aotus sp.) er utenfor sitt tidligere kjente område.

Type Habitat:
Tåkeskog og paramo.

Høyde:
Varierer fra 1900 til 3600 moh.

Beliggenhet:
Ligger ca. tre timers kjøretur fra Huancabamba i det nordvestlige Peru. Vis i Google Maps


Peru Rainforest Reserve

 

Bevaring av Regnskogen

Vi har kjøpt og bevart regnskog i samarbeid med World Land Trust, siden 2005. Ta en nærmere titt på andre Regnskogreservater Puro har opprettet.