MENU

Three Toed Sloth Reserve

Gamle våtmarker er gjenopprettet og dermed kommer også de tidligere beboerne tilbake til trærne. Et økohotell i regnskogen legger forholdene til rette for studiebesøk fra Puros kunder, forbrukere og medarbeidere.…