MENU

Puro Fairtrade-kaffe

Riktig miljøavtrykk på veien til god kaffe. Fairtrade-verdier, kjærlighet til naturen, kaffebrenning med solenergi, organisk kaffeavfall som blir til jord, og gjenvinning av emballasje. Vi er Puro.

footstep

Fairtrade-kaffe

Våre kaffebønder får en rettferdig pris for kaffebønnene sine og litt ekstra til å investere i skoler, skogplanting og jordbruksforbedringer.

footstep

Bevaring av regnskogen

Penger fra salg av Puro-kaffe går til kjøp og vern av regnskogreservater i de samme landene som kaffen vår kommer fra.

footstep

Sosiale initiativer

Det å knytte en sak til land som er viktige for Puro, handler om mye mer enn sosialt ansvar – det handler om sosial tilknytning.

footstep

Brent med kjærlighet

Omsorg og hensyn blandet med intensjoner om å produsere tre varianter av Puro-kaffe fra seks Fairtrade-kooperativer som har over 200 års erfaring med kaffeproduksjon.

footstep

Karbonnøytral

Mens vi ønsker at Puro-kaffe fortsetter å varme hjerter, ønsker vi ikke at den skal bidra til å varme opp planeten.Puro har holdt en karbonnøytral linje siden 2016. Vi vil at karbonutslippet som genereres i produksjonsprosessene, som kultiveringen, kverningen, veitransporten, shippingen og brenningen, skal tilsvare eller være lavere enn REDD+

footstep

Bevisste kunder

Like barn leker best. Våre kunder assosierer seg med kaffen vår. De er stolte over å servere den og føler sterkt for verdiene og historiene som ligger bak.

footstep