MENU

World Land Trust

World Land Trust (WLT) je medzinárodná charitatívna organizácia na ochranu prírody, ktorá zachraňuje doslovne po jednom akre – najdôležitejšie svetové biotopy prírody z biologického hľadiska a z hľadiska ich ohrozenia. Od chvíle svojho vzniku v roku 1989, WLT financuje partnerské organizácie na celom svete, za účelom vytvárania rezervácií a poskytovania stálej ochrany biotopov a zástupcov divej prírody.

MISIA:

Ochrana a vyvážené využívanie svetových prírodných ekosystémov; zachovanie ich biologickej pestrosti, s dôrazom na ohrozené habitáty a druhy.

Rozvíjanie partnerských vzťahov s lokálnymi fyzickými osobami, spoločnosťami a organizáciami; získavanie podpory a posilnenie angažovanosti osôb obývajúcich chránené územia.

Budovanie globálneho povedomia o nevyhnutnosti ochrany prírody; zlepšenie vnímavosti a podpory ochrany životného prostredia formou vzdelávania, poskytovania informácií a získavania peňažných príspevkov z fondov.

Viac informácií o WLT získate na webovej stránke World Land Trust .