MENU

Rezervácia salamandry Aneides lugubris

Rieky sa znovu vinú dažďovým pralesom a salamandry sa po 30 rokoch skrývania znovu mihajú v bujnej flóre pod priesvitnými slnečnými lúčmi. Na šťastie nastal koniec časov, kedy sa zahraničné…

Rezervácia horárika ružovohlavého

Zabezpečenie ochrany lagúny umožňuje udržať pre miestnych pestovateľov kávy vodu bohatú na živiny. Šťastné kvákanie žiab v harmónii so spevom horárika ružovohlavého a jeho druhov súznie do neohrozenej melódie, tak…