MENU

Rezervácia ázijský Jednorožec

Extravagantne sfarbené opice sa predierajú listami, energicky skáču z konára na konár a radostným škriekaním sa tešia z novo získaného azylu. Všetky oči sú obrátené na korytnačku štvorokú, ktorá opatrne premeriava les chrániaci vodné zdroje. Dokonca je možné zahliadnuť aj elegantné ázijské jednorožce, čo je skutočne zriedkavý pohľad. Hulmany Haitinh sa usmievajú od ucha po ucho a pozorujú šupinavca chytavochvostého, ktorého tu nič neohrozuje. Pytliaci tu nie sú vítaní.

ZACHRÁNENÝCH AKROV

John Burton, World Land Trust

“Les Annamskej nížiny patrí k najohrozenejším biotopom vo voľnej prírode vo Vietname. Khe Nuoc Trongje je výnimočným príkladom rozvoja tohto druhu ekosystému, ktorý prežil v dobrom stave, kedy väčšina nížinných lesov zmizla z povrchu zemského. Vďaka práci nášho partnera Viet Nature Conservative Centre (Vietnamské centrum na ochranu prírody)a stúpencov projektu, môžeme dnes zabezpečiť, že tento nádherný príklad vietnamského pralesa je pod stálou ochranou.”

PROFIL REZERVÁCIE:

ORGANIZÁCIA:
Vietnamské centrum na ochranu prírody (VNCC)

REZERVÁCIA:
Khe Nuoc Trong (KNT)

ZACHRÁNILI SME:
1032 akrov

ROZLOHA REZERVÁCIE:
49.240 akrov

UHLÍKOVÉ EMISIE:
3324 ton CO22

BIOLOGICKÁ RÔZNORODOSŤ:
Lesy Annamskej nížiny sa vyznačujú bohatou rôznorodosťou najnovších vedeckých objavov. Na tomto mieste sa vyskytuje jeden z najvzácnejších druhov cicavcov, kriticky ohrozená vyhynutím saola (Pseudoryx ngethinhensis), popísaná až v roku 1990. Zvýšenie ochrany Khe Nuoc Trong umožňuje zabezpečiť biotopy šupinavca chytavochvostého (Manis javanica), ktorý je ohrozený vyhynutím ako aj južného gibona bielolíceho (Nomascus siki), hulmana Haitinh (Trachypithecus haitinhenis) a vyzitky projektu – langura duka (Pygathrix nemaeus).
Provincia Quang Binh patrí vo Vietname k oblastiam s najbohatším výskytom druhov plazov a hadov. Medzi nimi je aj vzácna korytnačka Cuora bourretti (Cuora galbinifrons bourreti), hlavec plochý (Platysternon megacephalum), korytnačka Cuora mouhotii a Sacalia quadriocellata, ktoré sú ohrozené vyhynutím.

TYP HABITÁTU:
Les Annamskej nížiny

VÝŠKA:
120–1220 metrov n.m

LOKALIZÁCIA:
Rezervácia sa tiahne na území Annamského pohoria, v distrikte Le Thuy v provincii Quang Binh v stredozápadnom Vietname. Pohľad v Google maps.

 


Brazil Rainforest Reserve

 

Záchrana dažďového pralesa

Od roku 2005 kupujeme a chránime dažďové pralesy v spolupráci s World Land Trust, Pozrite si film o ďalších Rezerváciách dažďového pralesa Puro ktoré sa nám podarilo vytvoriť.