MENU

REDD+

Cieľom programu nie je sadenie stromov na bývalýchi zalesnených miestach, ale ochrana súčasných rastúcich lesov pred odlesňovaním a degradáciou. Lesy, ktoré by v opačnom prípade uvoľňovali nahromadený oxid uhličitý do atmosféry.

Odlesňovanie a degradácia sú druhou hlavnou príčinou globálneho otepľovania (a jeho hlavnou príčinou v niektorých krajinách zameraných na produkciu kávy ako napr. Brazília a Indonézia), ktorá zodpovedá za cca. 15-20 % celkovej celosvetovej emisie skleníkových plynov.

REDD sa povoláva na prístup smerujúci k zmierňovaniu klimatických zmien nazývaný aj ako “Znižovanie emisií následkom odlesnenia a degradácie lesov“.

REDD+ rozširuje rozsah činností o renaturalizáciu lesov, vyvážené lesné hospodárenie a zvýšenie množstva oxidu uhličitého zhromaždeného v lesoch. Samozrejme, že uvedené skutočnosti pozitívne ovplyvňujú biologickú rôznorodosť a údržbu a pre životné prostredie prináša veľké výhody.

DOHODA REDD+

Rezervácia dažďového pralesa Puro Coffe vo Vietname je jediným našim projektom na ochranu lesov a vyváženie emisie uhlíka.