MENU

Recyklácia kávy

Pre blaho našej planéty naviazalo Puro spoluprácu so svojimi zákazníkmi v snahe zminimalizovať množstvo odpadu a ekologických stôp. Väčšina použitej kávy končí na smetisku, aj keď v skutočnosti existuje celý rad možností jej ďalšieho využitia v domácnosti a popri dome.

“Zanechanie požadovanej ekologickej stopy”

Navštívte našu webovú stránku Coffee Recycling website a dozviete sa viac o možnostiach opakovaného použitia kávových usadenín v domácnosti.