MENU

Kaviarne

Milovníci kávy, etickí spotrebitelia a fanúšikovia ekologického životného štýlu dokážu Puro doceniť. Voľba Puro na svoju firemnú kávovú zmes zvýši počet návštevníkov Vašej kaviarne („footprint”), zároveň zmenšuje Vašu ekologickú stopu („footprint”). Navyše, logo Puro vo Vašej kaviarni má oveľa hlbší význam – svedčí o tom, že Vám nie sú ľahostajní ľudia ani naša planéta.