MENU

V Živote Ide o Rovnováhu

Po skončení šetrného pestovania a prípravnej etapy, obrovské množstvo kávových zŕn Puro prekonáva oceány, kým nedorazí do našich pražiarní, kde sa pred našim zrakom menia zo zelených na tmavohnedé. Je to fascinujúca cesta, avšak výsledne sa pri nej do atmosféry uvoľňuje oxid uhličitý.

Napriek tomu, že chceme, aby naša káva hriala srdcia, nechceme sa podieľať na globálnom otepľovaní. Puro je od roku 2016 uhlíkovo neutrálna a zabezpečuje, že uhlík vznikajúci pri pestovaní, spracovaní, cestnej a námornej doprave a pražení je vyvážený v súlade s REDD+

Kľúčové aktivity Puro už sú uhlíkovo neutrálne do roku 2024.

Čísla uhlíkovej neutrality za predchádzajúce roky:
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020.

Stav v roku 2021r (posledná aktualizácia: 30. junija 2021):ton CO2
– PESTOVANIE KÁVY –ton CO2
– MLETIE KÁVY –tonnes CO2
– cestná doprava –ton CO2
– námorná doprava –ton CO2
– PRAŽENIE KÁVY –


m² CHRÁNENÝCH LESOV
– REDD+ SCHVÁLENÝCH DOHODOU –

predchádzanie uvoľňovaniu uhlíka a oxidu uhličitého opätovne absorbované atmosférou.

Upozornenie: V súčasnosti je rezervácia dažďového pralesa Puro vo Vietname jedinou rezerváciou Puro, ktorá vznikla a je riadená v rámci projektu vyváženej emisie uhlíka.

>