MENU

Stromy pre školy

Pomáhame pri sadení, ošetrovaní a pestovaní stromov na pozemkoch škôl pre znevýhodnenú mládež v Juhoafrickej republike. Stromy dávajú tieň a zeleň, prehlbujú puto medzi mládežou a prírodou. Projekt bol rozšírený o zakladanie zeleninových záhrad a realizáciu programov výuky samostatného pestovania zeleniny. Nadobudnuté poznatky žiaci využívajú aj v domácich záhradkách. Projekt vznikol z iniciatívy Puro.

K našej iniciatíve sa pripojili niektoré najznámejšie juhoafrické osobnosti zo záhradníckej a hotelierskej branže, ktoré podporili projekt Trees4Schools.

FINANČNE SME PODPORILI:

Vysadenie stromov.
Založenie zeleninových záhrad.
Záhradky sú zdrojom potravy pre cca. osôb.

Pozrite si náš krátky film o projekte Trees4Schools

Navštívte našu webovú stránku Trees4Schools.

LOKALIZÁCIA:
Nachádza sa v Cape Town, v juhozápadnej časti Juhoafrickej republiky. Viz. Mapy Google


Trees4Schools South Africa Map