MENU

Filmy Puro

Pomohli sme v produkcii, réžii a montáži série filmov prezentujúcich naše rezervácie dažďových pralesov v strednej a južnej Amerike ako aj čas strávený s farmármi –pestovateľmi kávy v Peru.

Pozrite si naše filmy tu, alebo na vimeo.com/fairtradecoffee