MENU

Rezervácia trogóna horského

Trogóny vzlietajú do výšky, aby rozosievali semená divého avokáda po celom rozľahlom území tejto biosféry. Kŕdeľ klinochvostov socorrských zahaľuje krasové vápenaté útesy, pokrikujú na pumy a jaguáre, ktoré sa zakrádajú medzi mexickými cyprusmi. Epifytické rastliny z čeľade broméliovitých si privlastňujú vysoké koruny mexických dubov a šplhajú sa k životodarnému slnečnému svetlu.

ZACHRÁNENÝCH AKROV

John Burton, World Land Trust

“Ilegálna ťažba dreva stanovila v tejto oblasti veľký problém, ale vďaka vzniku rezervácie GESG sa podarilo zachovať žijúci prales a zabrániť ďalšej ťažbe. Bez chovných fariem hovädzieho dobytka, ilegálnej ťažby dreva a nekontrolovaných požiarov, ktoré by degradovali vzácny habitát, si toto miesto zachovalo biotop mnohých mexických endemických druhov.”

PROFIL REZERVÁCIE:

ORGANIZÁCIA:
Grupo Ecológico Sierra Gorda (GESG)

REZERVÁCIA:
La Hierbabuena

ZACHRÁNIELI SME:
213 akrov

ROZLOHA REZERVÁCIE:
3.061 akrov

BIOLOGICKÁ RÔZNORODOSŤ:
Rezerváciu tvoria borovicovo-dubové lesy na krasovom vápenatom podloží. Žijú v nej mexické endemické druhy ako endemická borovica Pinus greggii, druhy dubu Quercus affinis, Q. laurina, Q.mexicana a mexický cyprus (Cupressus lusitanica), ktoré prevládajú v lesnej klenbe. Všadeprítomné sú stromy divého avokáda – Aguacatillo (Persea caerulea)- dôležitý zdroj potravy vtákov aj cicavcov. Plodmi avokáda sa živia napr. trogóny a rozsievajú jeho semená ďaleko od pôvodných stromov.

V najvlhkejších častiach rezervácie žijú niektoré druhy typické pre hmlisté lesy. Hoci na tomto území nebol uskutočnený oficiálny výskum divej prírody, členovia GESG pravidelne pozorujú stopy a výkaly púm a jaguárov aj ďalších ohrozených druhov, ako šuan chochlatý (Penelope purpurascens), ara zelená (Ara militaris), klinochvost smaragdový (Psittacara holochlorus) a prepelka bradatá (Dendrortyx barbatus).
K neotropickým migrantom sa radia aj lesné druhy: horárik čečinový (Dendroica townsendi), horárik vŕbový (Wilsonia pusilla), horárik strakatý (Mniotilta varia), horárik žltohrdý (Dendroica graciae), horárik zelený (Dendroica virens) a horárik pustovnícky (Dendroica occidentalis); pirangy: piranga rumelková (Piranga flava) a piranga červená (Piranga rubra), tanagry, oriešok domový (Troglodytes aedon) a drozd olivový (Catharus ustulatus).

TYP HABITÁTU:
Vlhký tropický prales a borovicovo- dubový les

VÝŠKA:
1000 metrov nad morom

LOKALIZÁCIA:
Leží asi 300 míľ severne od Mexico City, v biosfére hôr Sierra Gorda, v centrálnej časti Mexika. Viz. Mapy Google

 


Záchrana dažďového pralesa

Od roku 2005 kupujeme a chránime dažďové pralesy v spolupráci s World Land Trust, Pozrite si film o ďalších Rezerváciách dažďového pralesa Puro ktoré sa nám podarilo vytvoriť.