MENU

Pestovatelia kávy v Kongu

Ľudí v DR Kongo učíme ako si môžu pomôcť sami. S organizáciou Podnikatelia Podnikateľom (Entrepreneurs for Entrepreneurs), poskytuje Puro finančnú podporu osadám v Kongu na zvýšenie výnosov kávových plantáží a úrody kávy v tejto krajine, ktorá sa radí medzi najchudobnejšie na svete. Podporujeme združenia farmárov pri vypracovaní modelu vyváženej poľnohospodárskej výroby. Pestovatelia kávy navštevujú školenia zamerané na nové poľnohospodárske metódy prispôsobené lokálnym podmienkam. Zvýšené zisky z úrody sa investujú do vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a na podporu rozvoja poľnohospodárstva. Zvýšená produkcia kávy sa priamo prekladá na zlepšenie životných podmienok v osadách: intenzívnejší obchod, časté návštevy zdravotných stredísk a viac detí v školách.

POSKYTLI SME FINANCIE NA:

stroje na spracovanie kávy: odzrňovač a pulper
kávových zŕn
kávových vozíkov na prevážanie kávových zŕn
hektárov kávových kríkov prirodzenie odolnejších voči chorobám
mobilné zariadenia na sušenie kávy
škôl a 5 stredísk učenia čítania a písania; didaktické materiály a infraštruktúra

LOKALIZÁCIA
Nachádza sa v Demokratickej republike Kongo, v provincii Équateur. Viz. Mapy Google


Congo Coffee Growers