MENU

Kávové farma Puro takeover

Prišiel jún, farma je pohnojená, kávovník už kvitne, vtáky spievajú, ľudia sa usmievajú, dlane tlieskajú… nová spoločnosť kráča vpred. Experimentálna cesta z kaviarne k zdroju. JEDNA FARMA, JEDNA SPOLOČNOSŤ, JEDEN…

Kávové Plantáže

Ľudstvo a príroda spája nezničiteľné puto. Avšak, v dnešných časoch sú mnohí presvedčení, že moderné pestovanie nedodržiava tradície a tento posvätný vzťah nerešpektuje. Odlesňovanie, premiestňovanie flóry a fauny, intenzívny chov hovädzieho…