MENU

V Živote Ide o Rovnováhu

Po skončení šetrného pestovania a prípravnej etapy, obrovské množstvo kávových zŕn Puro prekonáva oceány, kým nedorazí do našich pražiarní, kde sa pred našim zrakom menia zo zelených na tmavohnedé. Je…

REDD+

Cieľom programu nie je sadenie stromov na bývalýchi zalesnených miestach, ale ochrana súčasných rastúcich lesov pred odlesňovaním a degradáciou. Lesy, ktoré by v opačnom prípade uvoľňovali nahromadený oxid uhličitý do…

Oficiálne Čísla Za Rok 2020

Nižšie sú uvedené oficiálne údaje o vyváženej emisii uhlíka za rok 2020. ton CO2– PESTOVANIE KÁVY – ton CO2– MLETIE KÁVY – tonnes CO2– cestná doprava – ton CO2– námorná…

Oficiálne Čísla Za Rok 2019

Nižšie sú uvedené oficiálne údaje o vyváženej emisii uhlíka za rok 2019. ton CO2– PESTOVANIE KÁVY – ton CO2– MLETIE KÁVY – ton CO2– ZAHRANIČNÁ ZÁSIELKA – ton CO2– PRAŽENIE…

Oficiálne Čísla Za Rok 2018

Nižšie sú uvedené oficiálne údaje o vyváženej emisii uhlíka za rok 2018. ton CO2– PESTOVANIE KÁVY – ton CO2– MLETIE KÁVY – ton CO2– ZAHRANIČNÁ ZÁSIELKA – ton CO2– PRAŽENIE…

Oficiálne Čísla Za Rok 2017

Nižšie sú uvedené oficiálne údaje o vyváženej emisii uhlíka za rok 2017. ton CO2– PESTOVANIE KÁVY – ton CO2– MLETIE KÁVY – ton CO2– ZAHRANIČNÁ ZÁSIELKA – ton CO2– PRAŽENIE…

Oficiálne Čísla Za Rok 2016

Nižšie sú uvedené oficiálne údaje o vyváženej emisii uhlíka za rok 2016. ton CO2– PESTOVANIE KÁVY – ton CO2– MLETIE KÁVY – ton CO2– ZAHRANIČNÁ ZÁSIELKA – ton CO2– PRAŽENIE…