MENU

Kontakt

Coffee and Chat

KÁVA A ROZHOVOR TVORIA NEROZLUČNÝ PÁR

Vyplňte rýchly kontaktný formulár nižšie alebo prejdite nadol k telefónnemu číslu a e-mailovej adrese.  Change Language for all other non-slovenian speaking countries.


SLOVENSKÁ REPUBLIKA

MIKO KÁVA s.r.o.; Dlhá ul. 401, 972 13 Nitrianske Pravno
0903 222 925
mikokava@mikokava.sk

Global Head Office

Miko, Steenweg op Mol 177, Turnhout, Belgium
+32 14 46 27 70
+32 14 46 27 99
info@purocoffee.com