MENU

Reservácia komby rondskej

Komba vychádza zo svojho denného hniezda v stromoch, prebudená výbušným krikom a oslnená pestro operenou africkou pitou. Dole v podraste sa plazí nepolapiteľný leopard, ktorý si dáva pozor na hrozivé výpady leva a roh nosorožca.

ZACHRÁNENÝCH AKROV

Jonathan Barnard, CEO, World Land Trust

“Tato oblasť prírodnej krásy je výrazne ohrozená veľkoplošným odlesňovaním pre komerčné poľnohospodárstvo, hlavne pestovanie kešu a sezamu, a súčasne neudržateľnou ťažbou zdrojov a výrobou dreveného uhlia. Táto rezervácia bude chrániť kľúčové oblasti okolo týchto tanzánskych dedín a s nimi aj životné prostredie ohrozených druhov.”

PROFIL REZERVÁCIE:

ORGANIZÁCIA:
Tanzanian Forest Conservation Group (TFCG)

ZACHRÁNILI SME:
14 529 akrov

REZERVÁCIA:
Rezervácia Rondský les

BIOLOGICKÁ RÔZNORODOSŤ:
Rezervácia Rondský les vo vidieckom okrese Lindi patrí s najväčším počtom endemických druhov medzi hlavné miesta východoafrických pobrežných lesov. Oblasť Lindi je navyše opisovaná ako miestne centrum endemizmu. Najvyššia úroveň biodiverzity sa síce nachádza pod korunami pralesa, ale ten tvorí len asi 1 % celej mozaiky pobrežného lesa. Navzdory tomu, že tieto lesy pokrývajú malú oblasť, uchovávajú si vysoký počet endemických rastlinných i živočíšnych druhov vrátane viac než 100 endemických rastlín, 5 vtákov, 3 cicavcov, 24 plazov, 5 obojživelníkov, 86 mäkkýšov a 75 motýľov. K hlavným druhom patrí slon africký (Loxodonta africana, VU), lev (Panthera leo, VU), africká pita (Pitta angolensis, LC), komba rondská (Galagoides rondoensis, CR), nosorožec dvojrohý (Diceros bicornis, CR), leopard (Panthera pardus, VU), zobákorožec kaferský (Bucorvus leadbeateri, VU) a rad druhov stromov národnej aj medzinárodnej dôležitosti.

TYP HABITÁTU:
Tropický a subtropický vlhký širokolistý les; juho-svahilské pobrežné pralesy a lesy sú charakteristické mozaikou typov vegetácie vrátane stále zeleného lesa, porastov brachystégie, kríkov a suchých lesov.

VÝŠKA:
650 – 750 m nad morom

LOKALIZÁCIA:

Located on the Southern coast of Tanzania. View in Google Maps


Tanzania Rainforest Reserve

 

Záchrana dažďového pralesa

Od roku 2005 kupujeme a chránime dažďové pralesy v spolupráci s World Land Trust, Pozrite si film o ďalších Rezerváciách dažďového pralesa Puro ktoré sa nám podarilo vytvoriť.