MENU

Slovenská Republika

Coffee and Chat

KÁVA A ROZHOVOR TVORIA NEROZLUČNÝ PÁR

Vyplňte rýchly kontaktný formulár nižšie alebo prejdite nadol k telefónnemu číslu a e-mailovej adrese.  Change Language for all other non-slovenian speaking countries.


MIKO KÁVA s.r.o.; Cesta poľnohospodárov 30, 971 01 Prievidza
0903 222 925
mikokava@mikokava.sk