MENU

Slovenská Republika

Coffee and Chat

KÁVA A ROZHOVOR TVORIA NEROZLUČNÝ PÁR

Vyplňte rýchly kontaktný formulár nižšie alebo prejdite nadol k telefónnemu číslu a e-mailovej adrese.  Change Language for all other non-slovenian speaking countries.


MIKO KÁVA s.r.o.; Dlhá ul. 401, 972 13 Nitrianske Pravno
0903 222 925
mikokava@mikokava.sk