MENU

Rezervácia salamandry Aneides lugubris

Rieky sa znovu vinú dažďovým pralesom a salamandry sa po 30 rokoch skrývania znovu mihajú v bujnej flóre pod priesvitnými slnečnými lúčmi. Na šťastie nastal koniec časov, kedy sa zahraničné kávové spoločnosti snažili olúpiť tieto miesta z ich prirodzeného tieňa a zriedkavej krásy.

ZACHRÁNENÝCH AKROV

Nedisponujeme filmom o tejto rezervácii, ale pozývame Vás na krátky film o inej rezervácii dažďového pralesa v Guatemale, ktorá vznikla práve vďaka káve Puro.

John Burton, World Land Trust

“Oblasť rezervácie bola ohrozená ťažbou dreva a ničením lesa kvôli nevyváženému pestovaniu kávy, avšak teraz sú tu chránené biotopy celého radu ohrozených a endemických druhov obojživelníkov, vrátane Bradytriton silus a Nyctanolis pernix, ktoré boli viac ako 30 rokov považované za vyhynuté, až do ich opätovného objavenia v roku 2014.”

PROFIL REZERÁCIE:

ORGANIZÁCIA:
Fundación Para El Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO)

ZACHRÁNILI SME:
199 akrov

ROZLOHA REZERVÁCIE:
2279 akrov

NÁZOV REZERVÁCIE:
Rezervácia obojživelníkov San Isidro

BIOLOGICKÁ RÔZNORODOSŤ:
Posledné výskumy obojživelníkova a plazov v San Isidro ukázali dôležitosť tejto oblasti pre ohrozené druhy: kriticky ohrozené (CR) salamandra: Bradytriton silus (endemická pre Cuchumatanes) a Plectrohyla ixil (endemická pre oblasť Guatemala-Chiapas); žaby z čeľade rosničkovitých (Plectrohyla hartwegi (CR)) a Agalychnis moreletii (CR). Ohrozenejšie plazy sa vyskytujú aj v susedných oblastiach. Horské lesy sú domovom 72 druhov vtákov, z ktorých je 25 zapísaných v Medzinárodnom červenom zozname vtákov: morkovec horský (Penelopina nigra) (VU) a horárik ružovohlavý (Ergaticus versicolor).

TYP HABITÁTU:
Subtropické lesy.

VÝŠKA:
Od 1.000 do 1.729 metrov nad morom.

LOKALIZÁCIA:
Leží v severozápadnej vysočine v Guatemale, v tesnej blízkosti hranice s Mexikom. Viz. Mapy Google

 

Záchrana dažďového pralesa

Od roku 2005 kupujeme a chránime dažďové pralesy v spolupráci s World Land Trust, Pozrite si film o ďalších Rezerváciách dažďového pralesa Puro ktoré sa nám podarilo vytvoriť.