MENU

Rezervácia horárika ružovohlavého

Zabezpečenie ochrany lagúny umožňuje udržať pre miestnych pestovateľov kávy
vodu bohatú na živiny. Šťastné kvákanie žiab v harmónii so spevom horárika ružovohlavého a jeho druhov súznie do neohrozenej melódie, tak odlišnej od hlasu týchto druhov mimo hraníc prírodnej vodnej nádrže Puro. Starostlivo naplánované cesty spájajú členov ich spoločnosti s krásou prírody vedúcej až k dverám ich obydlí.

ZACHRÁNENÝCH AKROV

Pozrite si krátky film o Rezervácii dažďového pralesa v Guatemali, ktorá vznikla vďaka káve Puro.

John Burton, World Land Trust

“Rezervácia Laguna Brava je jediná zachovalá panenská lagúna v Guatemale, avšak viac ako 60% horských tropických pralesov v tejto oblasti v priebehu posledných 30 rokov zmizlo. Otázka vzniku rezervácie bola pre nás prioritou, pretože štát toto územie žiadnym spôsobom nechráni.”

PROFIL REZERVÁCIE:

ORGANIZÁCIA:
Fundación Para El Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO)

ZACHRÁNILI SME:
1112 akrov

ROZLOHA REZERVÁCIE:
1112 akrov

REZERVÁCIE:
Laguna Brava

BIOLOGICKÁ RÔZNORODOSŤ:
Územie stanoví dôležitý biotop pre dva kriticky ohrozené druhy žiab: Exerodonta Perkinsi a Ptychohyla hypomykter. Prales, ktorý obklopuje lagúnu je domovom viac ako 72 druhov vtákov, z ktorých až 25 je zapísaných v zozname CITES a 31 v Guatemalskom červenom zozname. Patria k nim ohrozený morkovec horský a horárik ružovohlavý.

TYP HABITÁTU:
Horský tropický prales.

VÝŠKA:
Od 711 do 1.788 metrov nad morom

LOKALIZÁCIA:
Leží v severozápadnej oblasti horského územia v Guatemale, neďaleko hranice s Mexikom. Viz. Mapy Google


Guatemala Rainforest Map

 

Záchrana dažďového pralesa

Od roku 2005 kupujeme a chránime dažďové pralesy v spolupráci s World Land Trust, Pozrite si film o ďalších Rezerváciách dažďového pralesa Puro ktoré sa nám podarilo vytvoriť.