MENU

Rezervácia trogóna horského

Trogóny vzlietajú do výšky, aby rozosievali semená divého avokáda po celom rozľahlom území tejto biosféry. Kŕdeľ klinochvostov socorrských zahaľuje krasové vápenaté útesy, pokrikujú na pumy a jaguáre, ktoré sa zakrádajú…