MENU

LEŇOCH NA CESTÁCH

Toto zvláštne stvorenie našli seržanti Viana a Ramosa, ako prechádza cez rušnú hlavnú cestu blízko Regua 09.

Zviera pripomínalo skôr mimozemšťana, ktorý nutne potrebuje šálku silnej kávy, v skutočnosti to bol leňoch hnedokrký – „ohrozený” druh žijúci v chránených lesoch Regua.

Leňoch je známy svojou neobyčajnou pomalosťou a svoje meno dostal aj napriek tomu, že lenivosť je jedným zo siedmych hlavných hriechov, ale v prípade tohto zvieraťa sa dá iba ťažko hovoriť o hriechu. Lenivý človek býva často nazývaný „leňochom”.

IMG_9073

„Ohrozený” leňoch hnedokrký (Bradypus variegarus) patrí k tým očarujúcim obyvateľom neotropického regiónu. V skutočnosti sa vyskytuje vo väčšej časti Južnej Ameriky, ale tu – pomerne často ho môžeme pozorovať v chránených lesoch REGUA.

Obyčajne trávi leňochtakmer 75% života na stromoch, ktoré si vyberie a ktorých sa pridŕža silnými pazúrmi, pričom vôbec nie je taký pomalý ako si poniektorí myslia. Leňochy sú považovane za stromové zvieratá a často ich možno vidieť na cekropii – strome, ktorý žije v symbióze s Azteca mravcami. Strom je pioniersky druh, a preto je ho vždy dosť a je súčasťou rýchle odrastajúcich okolitých lesov. Leňoch sa často zacháva na takto voľne stojacich stromoch, ale vyberá si aj zrelé zoskupenia lesných porastov, typické pre atlantické dažďové pralesy.

Môžete tu stretnúť aj leňocha čiernopáseho (zvaného aj brazílsky)(Bradypus torquatus), skutočne endemický druh v atlantických dažďových pralesoch, ktorý sa následkom intenzívnej ťažby dreva stal neobyčajne vzácny v porovnaní s minulými storočiami. Správanie leňocha je dobre známe. Samca je možné ľahko poznať po svetlej oranžovo-žltej škvrne v strede chrbta. Pomerne často je možné naraziť na matku s jedným mláďaťom na chrbte ako s plecniakom. Samica vychováva svoje mláďa do jeho 9 mesiacov, kedy ho opúšťa, aby si ako dospelý našiel svoje nové teritórium. Leňochy zostávajú väčšinu času takmer nehybní, čo spôsobuje, že sa na ich srsti objavujú zelenkavé riasy a práve preto prevláda názor, že majú svoj vlastný ekosystém. Živia sa hlavne v noci a vodu nachádzajú v zelených rastlinných výhonkoch.

Po tom ako zastavili cestnú premávku, sa záchranárom podarilo presvedčiť nášho leňocha – pútnika, aby nastúpil do auta, čo vôbec nebolo jednoduché, pretože leňochy majú mimoriadne dlhé končatiny a neobyčajne silné pazúry.

Leňocha odviezli do Regua – do bezpečného biotopu. Ako sme uviedli, prirodzeným habitátom leňocha je les, v ktorom má dostatok výhonkov a listov, ktoré sú základom jeho jedálneho lístku, a preto bol vypustený blízko cekropií, kde sa aj hneď „usalašil” v húštine najvyšších konárov.

Dúfame, že zanedlho nájde čarovnú „lenivú” priateľku a v novo zalesnených oblastiach vytvoria šťastnú rodinu.

Ak chcete vidieť leňocha na vlastné oči, s REGUOU môžete navštíviť postupne obnovovaný biotop tohto druhu, v ktorom má k dispozícii dostatočné množstvo rastlín na obživu. Pozývame Vás!