MENU

Káva Puro Fairtrade

K dobrej káve sme našli ekologickú cestu, na ktorej uplatňujeme hodnoty Fairtrade, vyznávame úctu k prírode, káva sa praží pri využití bezplatnej slnečnej energie, zemi vraciame všetky organické odpady pôvodom z kávy a baliaci materiál ďalej recyklujeme – to všetko sme my, Puro.

footstep

Káva Fairtrade

Pestovateľom kávy, s ktorými spolupracujeme, platíme za kávové zrná spravodlivú cenu a určitý príspevok, ktorý môžu ďalej investovať napr. do škôl, zalesňovania a modernizácie poľnohospodárstva.

footstep

Ochrana dažďových pralesov

Časť prostriedkov z predaja produktov Puro je čiastočne určená na nákup a ochranu dažďových pralesov, predovšetkým v krajinách odkiaľ pochádza naša káva.

footstep

Spoločenská iniciatíva

Naša angažovanosť v krajinách, ktoré sú zoskupené okolo značky Puro siaha oveľa hlbšie, než je iba miera spoločenskej zodpovednosti - je to pre nás aj otázka vytvárania spoločenskej komunity.

footstep

Dôkladne pražená

Starostlivosť a pozornosť pri procese tvorenia najlepších zmesí, ktorej výsledkom sú 3 druhy kávy Puro zo 6 podnikov so značkou Fairtrade, ktoré produkujú kávu s využitím schopností a zručností, ktoré sa zdokonaľovali viac ako dve storočia.

footstep

Uhlíková neutralita

Napriek tomu, že chceme, aby naša káva hriala srdcia, nechceme sa podieľať na globálnom otepľovaní. Puro je od roku 2016 uhlíkovo neutrálna a zabezpečuje, že uhlík vznikajúci pri pestovaní, spracovaní, cestnej a námornej doprave a pražení je vyvážený v súlade s REDD+

footstep

Informovaní spotrebitelia

Váž si druhých a odplatia sa Ti tým istým – naši zákazníci pociťujú pri kúpe našej kávy hrdosť z jej histórie a hodnôt, ktoré reprezentuje a zároveň radosť z možnosti jej podávania.

footstep