MENU

Tandayapa Toad-reservatet

Det spraglete mønsteret i kobber og gull på ryggen til padden gjenspeiler de utvinnede metallene; overfloden i naturen som blir uttømt. Magnoliaene danner en blomsterkulisse for skogen, og purpurfargede duer går i ett med blomsterprakten, mens jaguarene skiller seg ut. Klamreapene kommer til syne. Tidene forandrer seg, tid som teller.

HEKTAR REDDET

Se vår kortfilm om Puros regnskogreservat i Ecuador.

Jonathan Barnard, CEO, World Land Trust

“Ved å bidra til vernet av Manduriacu, er Puro med på å beskytte regionen for fremtidig avskogning samt å sikre et trygt hjem for den helt spesielle kombinasjonen av arter som lever der, blant annet den nylig gjenoppdagede Tandayapa Andean-padden, som ikke hadde blitt sett på over 40 år. Dessuten bidrar Puro til den lokale naturforvaltningen, som på sikt vil skape et sunnere miljø for lokalsamfunnene, som til nå har brukt degraderte områder til landbruksproduksjonen.”

RESERVAT-PROFIL:

ORGANISASJON:
Fundación EcoMinga

Reservat:
Manduriacu Reserve

VI HAR REDDET:
66 hektar

BIOLOGISK MANGFOLD:
Reservatet ligger i krysningspunktet mellom to hotspots for biologisk mangfold, Tumbes-Choco-Magdalena og de Tropiske Andesfjellene, og beskytter et utrolig artsmangfold. Dette er også det eneste kjente området der man fremdeles kan finne Tandayapa Andean-padden, som man lenge trodde var utryddet, og som nylig ble registrert som kritisk truet. Reservatet beskytter en rekke svært truede amfibier og den kritisk truede brunhodede klamreapen (en av de 25 mest utrydningstruede primatene i verden). Et antall nye arter av amfibier, gnagere og magnoliaer har blitt oppdaget her, og reservatet er det eneste kjente området for noen av disse artene. Til nå har det blitt registrert 150 fuglearter, men EcoMinga regner med at det totale antallet vil være mer enn 300. Selv om jaguaren internasjonalt regnes for å være nær truet på Rødlisten, blir den vestlige populasjonen som blir beskyttet i Manduriacu, ansett for å være kritisk truet.

NØKKELARTER:
Tandayapa Andean-padde (Rhaebo olallai, CR, endemisk og nylig gjenoppdaget), brunhodet klamreape (Ateles fusciceps fusciceps, CR), Magnolia chiguinda (og en rekke andre nye mangoliaarter), purpurvakteldue (Geotrygon purpurata, EN), jaguar (Panthera onca, globalt NT, men CR i de vestre dalsidene av Andes)

Habitattype:
Tropisk og subtropisk fuktig løvskog.

HØYDE:
Varierer fra 1100 til 1800 meter over havet.

BELIGGENHET:
Reservatet ligger midt i Ecuador, svært nærme Baños, som regnes som adenture-hovedstaden i landet.
Vis i Google Maps


Ecuador Rainforest Map

 

Bevaring av Regnskogen

Vi har kjøpt og bevart regnskog i samarbeid med World Land Trust, siden 2005. Ta en nærmere titt på andre Regnskogreservater Puro har opprettet.