MENU

REDD+

Med fokus som inte ligger på att plantera träd där skogar en gång stod, utan på att skydda stående skogar från avskogning och nedbrytning. Skogar som annars skulle släppa ut lagrat kol som CO2 i atmosfären.

Avskogning och skogsförstörelse är 2° vanligaste orsaken till den globala uppvärmningen (och den främsta orsaken i vissa kaffeproducerande länder, t.ex. Brasilien och Indonesien), som ansvarar för ungefär 15-20% av de globala utsläppen av växthusgaser.

REDD avser en strategi för att mildra klimatförändringen, definierad som “Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation“.

REDD+ utökar verksamhetsområdet till att omfatta skogsrestaurering och hållbar förvaltning av skogar samt förbättring av skogskollagren. Detta gagnar naturligtvis även biologisk mångfald, bevarande och samhällen.

REDD+ -GODKÄND

Vårt enda projekt för att kombinera räddning av regnskogen med kolbalanserad kompensation är Puro Kaffe Regnskogsreservat i Vietnam.