MENU

Officiella Siffror för 2018

Här är de officiella siffrorna för vår kolbalanserade kompensation 2018.



tonnes CO2
– Kaffeodling –



tonnes CO2
– Kaffemalning –



tonnes CO2
– Sjöntransport –



tonnes CO2
– Kafferostning –


m² Skog Skyddad
– REDD+ -GODKÄND –

Genom att undvika utsläpp av lagrat kol och återupptagande av atmosfärisk CO2.

OBSERVERA För närvarande är Puro Regnskogsreservat i Vietnam det enda Puro-reservat som har installerats och förvaltas som ett kolkompensationsprojekt.

Dessa siffror kan dessutom verifieras på https://co2.coffee/puro2018