MENU

World Land Trust

World Land Trust is een internationale natuurbeschermingsorganisatie die de meest belangrijke en bedreigde leefgebieden ha per ha beschermd.
Sinds de oprichting in 1989 heeft WLT wereldwijd partnerorganisaties opgericht om reservaten aan te leggen en de duurzame bescherming van fauna & flora te verzekeren.

Missie:

Beschermen en duurzaam beheren van natuurlijke ecosystemen wereldwijd, biodiversiteit bewaren, met focus op bedreigde habitats en diersoorten.

Samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met lokale individuen, gemeenschappen en organisaties, de steun en “inzet” krijgen van bewoners uit die gebieden.

Wereldwijde bewustwording creëren van het belang van natuurbehoud; begrip en kennis verbeteren en steun verkrijgen door educatie, informatie en fondsenwerving.

Leer meer over WLT op hun website.