MENU

Redd +

Niet de focus leggen op het planten van bomen waar ooit bossen stonden, maar wel op het beschermen van bestaande bossen tegen ontbossing en aantasting. Bossen die een cruciale rol spelen als opslagplaats van CO2 die anders in de atmosfeer zou vrijkomen.

Ontbossing en aantasting van bossen zijn de 2de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de Aarde (en de belangrijkste oorzaak in sommige koffieproducerende landen zoals Brazilië en Indonesië), verantwoordelijk voor ongeveer 15-20% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

REDD verwijst naar een aanpak voor de beperking van klimaatverandering, en is een Engels acroniem dat kan vertaald worden als het “Terugdringen van emissies door ontbossing en aantasting van het bos.“.

REDD+ gaat verder dan het tegengaan van ontbossing en bosdegradatie. Het omvat ook de bescherming van bossen, de rol van bossen als opslagplaatsen van CO2 en het duurzaam gebruik van bossen als natuurlijke hulpbron. Dit komt natuurlijk ook de biodiversiteit, het natuurbehoud en de gemeenschappen ten goede.

REDD+ gekeurd

Het Puro regenwoud reservaat in Vietnam combineert de CO2-compensatie samen met de bescherming van het regenwoud.