MENU

Corporate responsibility

EBO of Energiebeleidsovereenkomst

Engageren om structureel het energieverbruik in de organisatie te verlagen. De concrete doelen voor de verschillende bedrijfsprocessen vastleggen in een energieplan.

Verwarming
Productieruimtes, magazijnen en burelen van ons hoofdkantoor verwarmen met de warmte die vrijkomt uit de persluchtcentrale.

Rookgassen
Zuiveren van de rookgassen die tijdens het branden van de koffiebonen vrijkomen door een naverbrander en katalysator.

Zonne-energie
Plaatsen zijn zonnepanelen op het dak van het distributiecentrum zijn goed voor een productie van 550 000 kWh per jaar!

Koffievliesjes
Tijdens het branden van de ruwe koffiebonen komt het vliesje rondom de boon los. Recuperatie van thermische energie door het composteringsproces van deze vliesjes en gebruik van de resten door landbouwers voor organische bemesting.

Global routing systeem
Dankzij een uitgekiend routesysteem nemen onze afleveraars de meest efficiënte weg om de bestellingen bij onze klanten te bezorgen en leggen zo weinig mogelijk kilometers af.

Verpakkingen
De hoeveelheid verpakkingsmateriaal om onze producten te bewaren en te transporteren tot een minimum herleiden. Gebruiken van metalboxen en kartonnen dozen uit het hoogst mogelijke percentage gerecycleerd materiaal.

Papier en inkt

Gebruiken van waar mogelijk gerecycleerd papier en gebruiken van papier langs de 2 zijden. Het afval van de kantoren en productieruimtes wordt gesorteerd. Bijkomend kiezen voor het schreefloze lettertype Century Gothic  betekent een jaarlijkse inktbesparing van 30% waar het milieu wel bij vaart.