MENU

Corporate responsibility

Puro is geëngageerd om alle activiteiten op een ethische wijze te ontplooien, met een positieve invloed op mens en milieu.
Daarom hebben we een uitgebreide CSR-policy die wordt opgesplitst in 4 pijlers: Community, Conservation, Climate en Coffee

Community

Alle Puro koffie en thee is Fairtrade gecertificeerd. Zo creëren we waardevolle partnerschappen met onze koffietelers. Zo hebben we o.a. een langdurige samenwerking met Ondernemers voor Ondernemers om de koffieproductie in Congo te stimuleren.

Conservation

Met elk kopje Puro koffie red je een bedreigd stuk van het regenwoud. Samen met natuurbeschermingsorganisatie World Land Trust kopen we bedreigde stukken van het regenwoud op om deze duurzaam te beheren.
1 kilo koffie is goed voor maar liefst 19m² regenwoud dat gered wordt.

Climate

Puro koffie wordt CO2-neutraal geproduceerd.
Bovendien engageren we ons samen met de Vlaamse Overheid via een energiebeleidsovereenkomst. Hiermee engageren we ons om structureel het energieverbruik in de organisatie te verlagen.

Coffee 

Tijdens het produceren van Puro koffie proberen we afval zoveel mogelijk te vermijden.
De koffievliesjes die vrijkomen tijdens het brandproces worden opgehaald en verwerkt tot biogas en elektriciteit.
Kartonnen dozen zijn FSC-gecertificeerd en worden na gebruik niet weggegooid, maar versneden tot duurzaam opvulmateriaal.

 

Lees meer in het CSR-rapport van Puro/Miko.