MENU

Energiebeleidsovereenkomst

In samenwerking met het Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen (VBBV) heeft Miko met zijn interne energiecoördinator een energiebeleidsovereenkomst opgesteld. Al de productieprocessen zijn energietechnisch geanalyseerd en besparende maatregelen werden uitgetekend.

 • In kaart brengen van de energiestromen gebaseerd op metingen
 • Beoordelen van het energiegebruik
 • Bepalen, plannen en uitvoeren van maatregelen
 • Beoordelen van het resultaat van de maatregelen
 • Actualiseren van de geplande activiteiten
 • Informeren van het management over de voortgang

Jaarlijks wordt er een monitoringsrapport voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Op die manier draagt Miko bij aan de realisatie van de Vlaamse doelstellingen op gebied van broeikasgasemissies en energie-efficiëntie.

Miko trad in 2014 toe tot de Energiebeleidsovereenkomst van de Vlaamse Regering. In 2019 werd beslist om deze overeenkomst te verlengen tot december 2022. Sinds de opstart van de EBO zijn er 46 energiebesparende maatregelen doorgevoerd, zoals:

 • Plaatsen van 9000 m² zonnepanelen op het dak, goed voor 500 MWh per jaar
 • Extra isolatie van de machines in de productieruimtes
 • Warmterecuperatie uit de persluchtcompressoren om de gebouwen en kantoren te verwarmen, goed voor een jaarlijkse besparing van meer dan 20.000 liter brandstof
 • LED-verlichting in de magazijnen
 • Installatie van een naverbrander en katalysator. Alle rookgassen die bij het koffiebranden vrijkomen, worden hierdoor gefilterd waardoor er geen geurhinder en fijn stof meer vrijkomt.

In 2019 hebben al deze maatregelen 1.047 ton CO2 bespaard.
Dat is een daling van 2,1% t.o.v. het referentiejaar 2014.

 

 

 

 

 

 

Bezoek de website van de Vlaamse Overheid – Commissie EBO voor meer informatie.