MENU

Rezervace Asijský Jednorožec

Opice s extravagantním zabarvením prostupují přes listy, skáčou po větvích a radostně řvou, protože mají zajištěný nový azyl. Všechny oči se dívají na želvu čtyřokou, která opatrně kráčí lesem chránícím vodní zdroje. Saoly (jednorožci asijští) ladně vystupují z lesa a je to vzácný pohled. Hulmani hatinžští se smějí od ucha k uchu a pozorují odkrývající se a už ničím neohrožované luskouny ostrovní. Pytláci zde nejsou vítání.

ZACHRÁNĚNO HA

John Burton, World Land Trust

“Prales na Annamské nížině je jedním z nejvíce ohrožených divokých území ve Vietnamu. Khe Nuoc Trong je unikátním příkladem ekosystému, který se dochoval v dobrém stavu, na rozdíl od většiny nížinných pralesů, které zmizely z povrchu zemského. Díky práci našeho partnera Viet Nature Conservative Centre (Vietnamské centrum pro ochranu přírody), a úsilí příznivců projektu můžeme v současnosti zaručit, že tento unikátní příklad vietnamského pralesa bude pod trvalou ochranou.”

PROFIL REZERVACE:

ORGANIZACE:
Vietnamské centrum pro ochranu přírody (VNCC)

REZERVACE:
Khe Nuoc Trong (KNT)

ZACHRÁNĚNO:
1032 akry

CELKOVÁ PLOCHA PRALESA:
49.240 akry

UHLÍKOVÉ KREDITY:
3324 tun CO2

BIODIVERZITA:
Pralesy na Annamské nížině se vyznačují mnoha různými nejnovějšími vědeckými objevy. Vyskytuje se zde jeden z nejvíce ohrožených druhů savců – saola vietnamská (Pseudoryx ngethinhensis), která je kriticky ohrožená vyhubením a která byla popsána teprve v roce 1990. Zvýšení ochrany Khe Nuoc Tong umožní chránit stanoviště ohrožených vyhubením luskounu ostrovních (Manis javanica), jižního gibbona bělolícího (Nomascus siki), hulmana hatinžského (Trachypithecus haitinhenis) a opice langur duk (Pygathrix nemaeus), která je vizitkou projektu.
Provincie Quang Binh je jednou z nejbohatších oblastí ve Vietnamu s ohledem na počet druhů obojživelníků a plazů, které se v ní vyskytují. Patří zde želva žlutočelá (Cuora galbinifrons bourreti), želva velkohlavá (Platysternon megacephalum), želva Cuora mouhotii a želva čtyřoká (Sacalia quadriocellata), které jsou ohroženy vyhubením.

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ:
Prales na Annamské nížině

VÝŠKA:
120–1220 m n. m.

UMÍSTĚNÍ:
Chráněné území se rozkládá v distriktu Le Thuy provincie Quang v Annamském pohoří v středo-severní části Vietnamu. Pohled v Google Maps

 


 

Záchrana deštných pralesů

Od roku 2005 ve spolupráci s World Land Trust, vykupujeme a zachraňujeme deštné pralesy. Prohlédněte si také ostatní Rezervace Puro v deštných pralesích, které se nám podařilo vytvořit.