MENU

Rezervace Bércouna Zlatořitného

Mandelík s šeříkově zbarvenou náprsenkou z nebe sleduje rejska, který se pod ním pohybuje po červené hlíně. Snovač keňský poskakuje v hustých houštinách, přes které se prodírá slon africký, netrpělivě čekající na návrat listů brachylény.

ZACHRÁNĚNO AKRŮ

Jonathan Barnard, CEO, World Land Trust

“Nádherné, rozložité stromy a houštiny rezervace Dakatcha pokrývají členité kopce nad pobřežním městem Malindi na keňském severní pobřeží. Je to nejsevernější les svého druhu v Africe. Dakatcha j e důležitým útočištěm ohrožených druhů a byla identifikována jako území významné biologické rozmanitosti (KBA) a významné ptačí území (IBA), ale až do úspěšného výkupu pozemků v roce 2018, financovaného organizací World Land Trust, neměla žádnou oficiální ochranu.”

PROFIL REZERVACE:

ORGANIZACE:
Nature Kenya

ZACHRÁNĚNO:
271 akrů

CELKOVÁ PLOCHA REZERVACE:
79 074 akrů

REZERVACE:
Dakatcha

BIODIVERSITA:
Dakatcha hostí významnou populaci světově ohrožené lindušky keňské a snovače keňského. Snovač keňský se páří pouze v tomto lese a je to jediné místo mimo les Arabuko–Sokoke, kde se vyskytuje. Zatím je zaznamenáno 8 z 30 druhů žijících v biomu na východoafrickém pobřeží. Ohrožený výreček irenin, linduška keňská, bércoun zlatořitný a také zranitelný slon africký. Nejméně 11 taxonů rostlin v této oblasti je vzácných této zemi nebo celosvětově, jako monadenium invenustum, pavetta linearifolia a eulophia serrata.

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ:
Krajina je jemně zvlněná, porostům v údolích a na svazích dominuje Brachystegia spiciformis a na vrcholcích nízkých kopců a červených píscích Magarini je to Brachylaena huillensis a Cynometra webberi. Většina užitečných kmenů stromu Brachylaena už byla vykácena, protože toto dřevo je žádáno dřevořezbáři a také jako dlouho hořící a nedýmající palivo. Došlo také k extenzivnímu kácení vrcholků kopců kvůli pěstování ananasu, kterému se v půdním typu oblasti Magarini daří.

VÝŠKA:
90 – 230 m nad mořem

UMÍSTĚNÍ:
Dakatcha je rozsáhlá oblast poměrně nedotčeného pobřežního lesa na keňském pobřeží, na sever od řeky Sabaki a asi 25-50 km do vnitrozemí. Google Mapy


Kenya Rainforest Reserve

 

Záchrana deštných pralesů

Od roku 2005 ve spolupráci s World Land Trust, vykupujeme a zachraňujeme deštné pralesy. Prohlédněte si také ostatní Rezervace Puro v deštných pralesích, které se nám podařilo vytvořit.